Vatten

Börja med att se på filmen om vatten i vardagen!
I filmen använder bondparet vatten till många olika saker.

Men det finns också situationer där de inte använder vatten, till skillnad från hur vi gör idag. Räkna upp de situationer där du skulle använda vatten idag! Hur har man löst samma situation på bondgården?

I filmen hämtas vattnet direkt från en brunn som finns på gården. Man gräver så djupt att man kommer ner till grundvattnet. Brunnsvatten har varit det vanligaste sättet att få rent vatten i Finland, både på landsbygden och i städerna. Ännu idag är det ganska vanligt på landsbygden att man får vatten från en egen brunn. I städer och på tätt befolkade områden är det istället vanligt att man är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Ta reda på hur vattenförsörjningen fungerar i din kommun!

Sök på kommunens/stadens vatten och avlopp och följ vattnets väg till din vattenkran och vidare vad som händer efter att vattnet spolats ner i vessan eller runnit ner i duschens golvbrunn.

Hämta vatten från brunnen.

I Finland förbrukar vi ca 150 liter vatten per person varje dag. Då räknas bara det vatten som kommer ur kranen. Vår vattenförbrukning har faktiskt minskat sedan 1970-talet, då vi förbrukade över 300 liter per dag. Men om vi räknar med allt vatten som går åt att odla vår mat, tillverka våra kläder och andra produkter, så förbrukar vi faktiskt 3000 liter per dag. Största delen av vår vattenförbrukning sker alltså i andra länder, det vill säga där man tillverkar de varor som vi använder – vanligtvis i länder som lider av brist på rent dricksvatten. Det här brukar benämnas virtuellt eller osynligt vatten, vilket är en del av vårt vattenfotavtryck.

Läs mer om och testa ditt vattenfotavtryck!

(på engelska)

Gissa!

Hur mycket vatten går åt för att tillverka ett par jeans?

Här i Finland tar vi rent vatten för en självklarhet. I många delar av världen är tillgången till rent vatten inte lika självklar. Vattenbrist innebär att det inte finns tillräckligt med sötvatten för att tillgodose allas behov av vatten. Vattenbrist är ett stort problem i många delar av världen, främst i ökenrika områden som Mellanöstern, Afrika och delar av Nordamerika. Man uppskattar att 2/3 av jordens befolkning bor i områden som upplever vattenbrist åtminstone under en månad varje år. Vattenbristen kan endera bero på att det inte finns vatten att tillgå, eller att kostnaderna för vattnet är för höga.

Gissa!

Vad är minimigränsen för hur mycket vatten en människa behöver per dag? Tänk på att det inte bara är fråga om vatten för att dricka och laga mat, utan också personlig hygien och att hålla kläder och hushåll rena. Svaret hittar du längre ner på sidan!

Jämför!

På Wikipedia-sidan List of water supply and sanitation by country hittar du många olika länders vattenförbrukning. Välj ut fem länder från olika kontinenter och jämför vattenförbrukningen mellan dem. I rutan till höger anges vattenförbrukningen efter rubriken Average urban water use (liter/capita/day). Skriv ner förbrukningen för de olika länderna och jämför. Vad lägger du märke till?

Obs! Notera att uppgifterna är vattenförbrukningen i städer. I vissa länder kan det vara stor skillnad på förbrukningen i en stadsmiljö och på landsbygden.

*Tillgång till vatten: FN rekommenderar att varje person bör ha tillgång till 20 liter rent vatten per dag. Globalt sett finns det tillräckligt med sötvatten för att det ska räcka till alla, flera gånger om. Problemet är att vissa områden (till exempel Norden) har mer vatten än vad som behövs, medan andra områden har alldeles för lite vatten. Att fördela vatten är heller inte lätt gjort.

Fundera på:

Varför ska vi spara vatten i Finland när det inte hjälper områden som lider av vattenbrist?

Vatten är inte bara viktigt för matlagning och som dricksvatten. Det är också en viktig del av hygienen. Tillgång till rent vatten och tvål är en viktig metod för att undvika smittor och sjukdomar. Kopplingen mellan handtvätt och sjukdomsspridning upptäcktes (åtminstone här i västvärlden) först i mitten av 1800-talet. Först då började man inse att det var bra att tvätta händerna med tvål och rent vatten om man ville undvika smittor. Den förste som noterade detta var en läkare vid namn Ignaz Semmelweis, som gjorde en banbrytande men ganska ruskig upptäckt.

Vill du veta mer?

Googla på Ignaz Semmelweis och ta reda på vad han upptäckte!

Tvätta kläder för hand.

På bondgården i filmen är det inte bra ställt med hygienen. Men till exempel när det gäller vård av kläder kanske vi kan lära oss något av 1800-talets metoder! På den tiden kunde man inte köpa nya kläder särskilt ofta, eftersom kläder var dyra investeringar. Man hade i stället andra metoder för att ta hand om och sköta sina textilier.

Googla ”klädvård”.

Gör upp en lista över hur du kan fräscha upp dina kläder i stället för att slänga dem i tvättmaskinen. Kolla också på hur olika material ska skötas för att hålla längre.