Museet

som

Klassrum

Museet är det perfekta klassrummet. I våra miljöer kan vi arbeta ämnesöverskridande, lyfta fram komplicerade processer på ett handgripligt sätt och ha väldigt roligt medan vi lär oss!

Stundars friluftsmuseum i Korsholm och Brages friluftsmuseum i Vasa erbjuder gemensamt två program, Det historiska miljöäventyret för åk 1–6 och Fördel skola för åk 6–9. Programmen tar avstamp i såväl läroplanen som i Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Programmen är tredelade och består av ett förarbete som utförs i skolan, ett besök på endera Stundars eller Brages friluftsmuseum och ett efterarbete. Allt material till för- och efterarbete finns tillgängligt på denna sida. 

Läs mer om programmen och boka in din grupp!

Anmälan till det historiska miljöäventyret är öppen!

Det historiska
miljöäventyret

Det historiska miljöäventyret är en äventyrsbana för årskurs 1–6. Miljöäventyret tar dig med på en spännande upptäcktsfärd i historien där du får lära dig vilken roll miljön spelade för livet förr!

Fördel skola

Programmet Fördel skola riktar sig till årskurs 6–9 och tar avstamp i hur skolan i Finland har bidragit till större jämlikhet i samhället. Genom att ta del av berättelser baserade på verkliga händelser får du fundera kring hur Finland blivit ett alltmer jämlikt land.

Boka ett besök

Du kan välja att besöka endera Brages friluftsmuseum i Vasa eller Stundars museum i Solf, Korsholm.