Museet

som

Klassrum

Museet är det perfekta klassrummet. I våra miljöer kan vi arbeta ämnesöverskridande, lyfta fram komplicerade processer på ett handgripligt sätt och ha väldigt roligt medan vi lär oss!

Stundars friluftsmuseum i Korsholm och Brages friluftsmuseum i Vasa erbjuder gemensamt tre program, Det historiska miljöäventyret för åk 1–6 Fördel skola för åk 6–9 och 1800-talets life-hacks för åk 5-9. Programmen tar avstamp i såväl läroplanen som i Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Programmen är tredelade och består av ett förarbete som utförs i skolan, ett besök på endera Stundars eller Brages friluftsmuseum och ett efterarbete. Allt material till för- och efterarbete finns tillgängligt på denna sida. 

Läs mer om programmen och boka in din grupp!

Boka ett besök

Du kan välja att besöka endera Brages friluftsmuseum i Vasa eller Stundars museum i Solf, Korsholm.