Information till lärare

  • Museibesöket tar ca 2 timmar i anspråk.
  • Programmen ordnas för max 20 elever åt gången. Ifall du kommer med en större grupp finns det möjlighet till parallellprogram. Observera att parallellprogrammen inte leds av en pedagog från museet!
  • När du bokar gruppen får du gärna berätta lite om klassen och vad ni läser om just nu.
  • Programmen utförs i grupper vid fyra stationer. Det är bra om du på förhand delat in klassen i fyra grupper. Har du en liten klass kan det fungera bra med tre grupper, men helst inte fler än fem elever per grupp!
  • Det finns möjlighet att äta medhavd matsäck på museiområdet.
  • Vi kommer att röra oss en hel del utomhus – kläder efter väder!
  • Kom ihåg att du som lärare är ansvarig för gruppen under hela besöket!

Boka ett besök

Du kan välja att besöka endera Brages friluftsmuseum i Vasa eller Stundars museum i Solf, Korsholm.