Material till

Det

historiska

Miljöäventyret

 Temat för Det historiska miljöäventyret är hållbar utveckling och tanken med äventyrsbanan är att eleverna får en inblick i miljöns roll för människan för cirka 100 år sedan. Som förarbete uppmuntras skolan att bekanta sig med begreppet hållbar utveckling, museibesöket fokuserar på en historisk tillbakablick och efterarbetet erbjuder förslag på fortsatt arbete i skolan där fokuset ligger på hållbar utveckling idag och hur man skulle vilja att det ser ut i framtiden.

Själva äventyrsbanan består av fyra stationer som alla på något sätt behandlar miljöns betydelse för människan för cirka hundra år sedan. Station 1 behandlar handel, station 2 mat, station 3 återanvändning och station 4 vatten som naturresurs. Det finns en guide vid varje station som handleder gruppen. Äventyrsbanan tar i sin helhet cirka 2 timmar.

Material

Lärarhandledning

Info om för och efterarbete

Elevmaterial

Livet på landsbygden