Det

historiska

Miljöäventyret

Åk 1 – 6

Äventyrsbanan Det historiska miljöäventyret vill ge elever i åk 1—6 en inblick i miljöns roll under historiens gång så att de i skolan kan fortsätta fundera över naturens och miljöns tidlösa värde, om vikten med hållbar utveckling idag och i framtiden.

Det historiska miljöäventyret baserar sig på mål 12 i FN Agenda 2030: Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Äventyret kan gärna göras som en större temahelhet under temat hållbar utveckling. Museet erbjuder förslag på såväl för- som efterarbete till skolor som vill göra besöket som en del av en temahelhet. Läraren kan själv plocka de förslag på övningar som han/hon tycker är lämpliga för sin årskurs och elevgrupp. Under förarbetet bekantar sig eleverna med begreppet hållbar utveckling, under museibesöket får de en historisk inblick i miljöns roll förr och som efterarbete kan de fortsätta fundera över miljöns roll idag och i framtiden.

Vi hoppas att eleverna genom denna temahelhet får en ökad förståelse för miljöns tidlösa värde och att det inspirerar dem att själva bidra till en hållbar utveckling.

Utdrag ur läroplanen 2014: ”Under den grundläggande utbildningen ska eleverna fundera över sambandet mellan det förflutna, nutiden och framtiden samt olika framtidsalternativ. De ska lära sig förstå betydelsen av sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället och naturen. Eleverna ska få färdigheter att utvärdera och förändra både sina egna, skolans och samhällets förfaringssätt och verksamhetsstrukturer så att de bidrar till att bygga en hållbar framtid”.

Boka ett besök

Du kan välja att besöka endera Brages friluftsmuseum i Vasa eller Stundars museum i Solf, Korsholm.