Värme

Börja med att se på filmen om värme!

Värme är ett av människans grundbehov – vi kan inte överleva utan värme. Vi har olika sätt att skaffa värme, genom att värma upp utrymmet vi befinner oss i och genom att bevara kroppens egen värme.

Värma sig med kläder

Vi värmer kroppen genom att sätta på oss rätt mängd kläder för den temperatur vi befinner oss i. Kläderna isolerar värmestrålningen från kroppen och håller oss varma.

I filmen klär bonden på sig många olika lager med kläder när han ska ut i vinterföret.

Varför är det bättre med flera tunnare lager än ett tjockt klädesplagg?

Gumman sitter framför spisen och bearbetar fårull så att hon kan sticka sockor av ullen. Vilka olika moment måste hon genomföra för att ullen ska bli till ett färdigt par strumpor?

Karda ullen

Den nyklippta ullen består av fibrer som ligger åt alla håll. För att få fibrerna i samma riktning ”kammar” man dem med två kardor. Samtidigt borstar man bort smuts och skräp som kan finnas i ullen.

Spinna ullen

Man spinner ullen för att få tråd. När man spinner tvinnar man ullfibrerna om varandra. På så vis får man en stark och lång tråd. I filmen spinner gumman med en slända, vilket är ett gammalt sätt att spinna ull. Med en spinnrock tillverkar man tråd mycket snabbare.

Sticka sockor

Gumman använder den spunna tråden för att sticka ett par sockor.

Värma upp ett utrymme

Det tidigaste sättet att värma ett utrymme var att göra upp en eld. De äldsta arkeologiska fynd som tyder på att tidiga människoarter gjort upp eld är över 1,5 miljoner år gamla och härstammar från Östafrika. Elden var en förutsättning för att människor skulle kunna flytta till kallare delar av planeten.

Eld har, förutom att ge värme, många andra viktiga fördelar för människan.

Räkna upp så många du kommer på!

Värme från öppna spisen

men också från många lager med kläder!

Också hemma hos bonden och hos gumman värms stugan med öppen eld. Vintertid eldar man bara i ett rum, och i det rummet bor hela familjen. Värmen från elden sprider sig i rummet, men bara om man hela tiden sätter fler vedträn på elden. Därför går det åt mycket ved. Orsaken till att man är tvungen att använda mycket ved är att den öppna spisen är dålig på att lagra värme.

Hur fungerar en öppen spis?

Så småningom utvecklade man eldstäder som var bättre på att lagra värme. Kakelugnarna infördes i Norden på 1500-talet, men fanns under flera hundra år bara i rikare hem. Därför har varken bonden eller gumman någon kakelugn.

Kakelugnen fungerar så att den upphettade luften som stiger från elden leds genom rökkanaler inne i kakelugnen. Den heta luften värmer kakelugnen och värmen lagras i teglen och kaklet. På så vis får man en jämnare och mera långvarig värme i rummet. En kakelugn strålar värme i flera timmar efter att man slutat elda. På så vis behöver man använda mindre ved för att hålla värme i rummet. I Österbotten blev kakelugnen vanlig i bondstugor först i slutet av 1800-talet. 

Både spisen och kakelugnen krävde stora mängder ved. Alla hade ändå inte tillgång till ved. Den fattiga gumman i filmen samlar i stället kvistar och ris som hon eldar med i sin spis.

Varför kan gumman inte gå ut i skogen och fälla ett träd, som bonden gör?

Varför är kvistar och ris ett sämre alternativ än vedträn när man ska värma upp sin stuga?

Vilket träslag har det högsta energivärdet?

Idag används många olika sätt att värma upp ett hus.

Man använder fortfarande eld, men det finns också andra metoder. Räkna upp olika sätt att värma ett hus!

För att bevara värmen så länge som möjligt i ett rum, är det också viktigt att ett hus isoleras, det vill säga att man använder något slags ämne för att hindra kylan utifrån att komma in.

Hur isolerar man ett hus idag?

Vilka material använde man förr?

Kanske har du hört uttrycket att ”elda för kråkorna”?

Vad menar man idag när man använder uttrycket? Fundera också över vad det kan betyda rent bokstavligt, om man tänker på den öppna elden i bondstugan.