Fördel skola

Åk 6–9

Programmet Fördel skola riktar sig till årskurs 6–9. Som utgångspunkt för programmet ligger Agenda 2030 mål 4: en god utbildning för alla. Skolprogrammet erbjuder en mängd uppgifter och övningar som på ett mångsidigt och tvärfackligt sätt lyfter fram värdet i jämlikhet och en bra grundutbildning.

Våra mål med programmet är:

  • Att ge eleverna insikter i hur skolan utvecklats i en mer jämlik riktning.
  • Att ge eleverna möjlighet att värdera skolan som en rättighet, inte (enbart) en skyldighet.
  • Att stärka elevernas färdigheter i kommunikation och samarbete.
  • Att erbjuda ett roligt och inspirerande museibesök.

Allmänna mål och kompetensområden som stöds av programmet:

  • All verksamhet ska stärka jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt förbättra färdigheten att lära sig och förutsättningarna för livslångt lärande.
  • Lärmiljöerna ska vara interaktiva och lärande utanför skolan ska ses som en resurs i undervisningsarbetet.
  • Eleverna ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv. De ska också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och traditioner.
  • Eleverna ska uppmuntras att reflektera över sina ställningstaganden ur olika perspektiv: likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och med tanke på en hållbar livsstil.
  • Eleverna ska lära sig att sätta sig in i andras situation och granska frågor och situationer ur olika perspektiv.
Utdrag ur Läroplanen 2014:

Den grundläggande utbildningen grundar sig på respekt för liv och mänskliga rättigheter och på att man försvarar dessa. Den grundläggande utbildningen ska främja välbefinnande, demokrati och aktiv medverkan i medborgarsamhället. Jämlikhet och en allmän princip om alla människors lika värde är ett centralt mål för den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska främja ekonomisk, social och regional jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Boka ett besök

Du kan välja att besöka endera Brages friluftsmuseum i Vasa eller Stundars museum i Solf, Korsholm.