Material till

Fördel skola

Programmet består av material för både för- och efterarbete samt ett handlett besök på museet. Vi önskar att eleverna har fått bekanta sig med åtminstone en del av uppgifterna i förarbetet innan museibesöket.

Under museibesöket får eleverna gå en bana som består av fyra stationer. Vid varje station får de bekanta sig med ett ”case” som är baserat på verkliga historiska händelser. Varje case består av en kort film på några minuter samt efterföljande diskussion. Tre av casen presenterar ett dilemma eller en orsak till förhindrad eller försvårad skolgång (kön, ekonomi, samhällsklass), det fjärde handlar om skolmaten och vilken roll den har spelat för ett mer jämlikt samhälle. Eleverna får efteråt möjlighet att genom olika övningar fundera på hur jämlikheten (både i skolan och i samhället) har utvecklats över tid.

Museibesöket tar ca 2 timmar i anspråk.

Material

Elevuppgift

Länk till quizzen ”Är du redo?”

Lärarhandledning

Info om för och efterarbete

Elevmaterial

Livet på landsbygden