Materiaalit

historialliselle

ympäristöseikkailulle

Historiallisen ympäristöseikkailun aiheena on kestävä kehitys, ja seikkailuradan tarkoituksena on, että oppilaat saavat käsityksen ympäristön merkityksestä ihmiselle noin 100 vuotta sitten. Ennakkotehtävänä koulua kehotetaan tutustumaan kestävän kehityksen käsitteeseen, museovierailu keskittyy historialliseen katsaukseen menneisyyteen ja jälkitehtävänä ehdotetaan pohdinnan jatkamista koulussa siitä, millaista kestävä kehitys on nykyään ja millaista sen haluttaisiin olevan tulevaisuudessa.

Itse seikkailurata koostuu neljästä rastista, jotka kaikki käsittelevät jollain tapaa ympäristön merkitystä ihmiselle noin 100 vuotta sitten. Rasti 1 käsittelee kauppaa, rasti 2 ruokaa, rasti 3 kierrätystä ja rasti 4 vettä luonnonvarana. Jokaisella rastilla on opas, joka ohjaa ryhmää. Seikkailuradan suorittaminen kestää noin 2 tuntia.

Materiaalit

Opettajalle

Ennakko- ja jälkitehtävät

Oppilasmateriaalit

Elämä maaseudulla