Etuoikeutena koulu

Luokat 6–9

Etuoikeutena koulu -ohjelma on tarkoitettu luokille 6–9. Ohjelman lähtökohtana on Agenda 2030:n tavoite 4: hyvä koulutus kaikille. Kouluohjelma tarjoaa lukuisia tehtäviä ja harjoituksia, jotka monipuolisella ja monitieteisellä tavalla tuovat esiin tasa-arvon ja hyvän peruskoulutuksen arvoa.

Ohjelman tavoitteena on:

  • Auttaa oppilaita ymmärtämään, miten koulu on kehittynyt tasa-arvoisempaan suuntaan.
  • Tarjota oppilaille mahdollisuus nähdä koulu oikeutena, ei (vain) velvollisuutena.
  • Vahvistaa oppilaiden kommunikointi- ja yhteistyötaitoja.
  • Tarjota hauska ja inspiroiva museovierailu.

Yleiset tavoitteet ja osaamisalueet, joita ohjelma tukee:

  • Kaikki toiminta vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä.
  • Oppimisympäristöt ovat interaktiivisia ja koulun ulkopuolinen oppiminen nähdään resurssina opetustyössä.
  • Oppilaat saavat mahdollisuuden kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Oppilaat saavat myös oppia välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä.
  • Oppilaita rohkaistaan pohtimaan kannanottojaan eri näkökulmista: yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden sekä kestävän elämäntavan kannalta.
  • Oppilaat oppivat asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan kysymyksiä ja tilanteita eri näkökulmista.
Ote opetussuunnitelmasta 2014:

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen. Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Varaa vierailu

Voit vierailla joko Bragen ulkomuseossa Vaasassa tai Stundarsin ulkomuseossa Sulvalla, Mustasaaressa.