Historiallinen

ympäristöseikkailu

Luokat 1–6

Seikkailurata Historiallinen ympäristöseikkailu antaa luokkien 1–6 oppilaille käsityksen ympäristön merkityksestä historian saatossa siten, että he voivat koulussa pohtia luonnon ja ympäristön ajatonta arvoa sekä kestävän kehityksen tärkeyttä nykypäivänä ja tulevaisuudessa.

Historiallinen ympäristöseikkailu pohjautuu YK:n Agenda 2030:n tavoitteeseen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Seikkailu voidaan suorittaa osana suurempaa kestävän kehityksen aihekokonaisuutta. Museo tarjoaa ehdotuksia ennakko- ja jälkitehtäviksi kouluille, jotka haluavat tehdä vierailun osana aihekokonaisuutta. Opettaja voi valita harjoituksista ne, jotka hänen mielestään sopivat luokalle ja oppilasryhmälle. Ennakkotehtävän aikana oppilaat tutustuvat kestävän kehityksen käsitteeseen, museovierailun aikana he saavat käsityksen ympäristön merkityksestä entisaikaan ja jälkitehtävänä he voivat pohtia ympäristön merkitystä nykypäivänä ja tulevaisuudessa.
Toivomme, että oppilaat saavat tämän aihekokonaisuuden kautta paremman ymmärryksen ympäristön ajattomasta arvosta ja että se innostaa heitä edistämään itse kestävää kehitystä.

Ote opetussuunnitelmasta 2014: ”Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.”

Varaa vierailu

Voit vierailla joko Bragen ulkomuseossa Vaasassa tai Stundarsin ulkomuseossa Sulvalla, Mustasaaressa.