1800-luvun

niksit

LUOKAT 5-9

Ohjelmakokonaisuus 1800-luvun niksit on suunnattu vuosikurssien 5–9 oppilaille. Ohjelma koostuu neljästä osasta: Valo, Lämpö, Vesi ja Voimansiirto. Jokainen osio koostuu lyhytelokuvasta sekä aiheeseen liittyvistä teksteistä ja tehtävistä. Ohjelman lisäksi kokonaisuuteen kuuluu draamapedagogista materiaalia.

Esitys soveltuu toteutettavaksi digitaalisesti luokkahuoneessa. Voimme myös muokata ohjelman fyysisen museokäynnin muotoon.

 

Esityksen tavoitteet:
  • Näyttää neljän teeman avulla, kuinka arki sujui ennen sähköä tai vesijohtovettä.
  • Antaa oppilaille mahdollisuus pohtia fysiikan ja kemian perusteita.
  • Antaa oppilaille mahdollisuus tutustua erilaiseen lähdemateriaaliin.
Yleiset tavoitteet ja osaamisalueet, joita esitys tukee:
  • Oppilaita kannustetaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, etsimään uutta tietoa ja tiedon pohjalta pohdiskelemaan omaa tapansa ajatella asioita.
  • Oppilaat oppivat asettumaan toisten ihmisten asemaan ja tarkastelemaan kysymyksiä ja tilanteita erilaisista näkökulmista.
  • Oppilaat saavat pohtia menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden välistä yhteyttä sekä erilaisia tulevaisuuskuvia.
  • Oppilaille annetaan mahdollisuus käyttää, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.
  • Oppilaat oppivat käyttämään matemaattisia symboleja, kuvia ja muita visuaalisia ilmaisumuotoja, draamaa, musiikkia ja liikettä viestiäkseen ja ilmaistakseen itseään.

Otteita vuoden 2014 opetussuunnitelmasta:

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.

Varaa vierailu

Voit vierailla joko Bragen ulkomuseossa Vaasassa tai Stundarsin ulkomuseossa Sulvalla, Mustasaaressa.